Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

S.C. MURI BENZ OIL S.R.L., cu sediul în localitatea Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 53/A, Jud. Mureș, cod poştal 540505, telefon: 0265252526, fax: 0265252526, derulează începând cu data de 02.01.2014 proiectul “ACHIZIȚIE PROGRAM INFORMATIC DE TIP ”ENTERPRISE RESOURCE PLANNING” – ERP – ÎN CADRUL SC MURI BENZ OIL SRL”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1725/331/30.12.2013, Cod SMIS 46108, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională Informaţională în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei , în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea productivității SC MURI BENZ OIL SRL prin implementarea unei solutii informationale de tip ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Întreprinderii).

Valoarea totală a proiectului este de 2.045.561,04 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.154.752,20 lei..

Proiectul se implementează pe o perioadă de 12 luni.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Mureșan-Florea Mircea
Funcţie: Administrator
Tel./ fax: 0265252526, e-mail: lucia.muresan@mbo.ro.

Consultant: Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală Bacău
www.adelbacau.ro, e-mail: adel(at)adelbacau(punct)ro, tel./fax: 0234542436